Er du vår nye instruktør eller assistent?

Vi har stadig behov for flere instruktører og assistenter. Vi har stor pågang på våre grupper, så behovet for å utvide og ansette flere, er noe vi jobber med hele tiden.

For å bli instruktør eller assistent hos oss, må du ha plettfri vandel (vandelsattest kreves).

Stilling som instruktør:

Du må være utadvendt, trives med å jobbe med barn, god på det å formidle, trygg og komfortabel i vannet og ha evnen til å "se" alle, også de som har behov for individuell opplæring, slik at de får det de trenger av oppfølging og veiledning. Kunne jobbe selvstendig, ha en positiv og trygg væremåte. I tillegg vil instruktøren få ansvaret for å sette opp ett godt utarbeidet og godt planlagt kursopplegg. Dette gjelder både fra gang til gang, og mål for hvert semester.
Alder for å kunne jobbe som selvstendig instruktør, er 20 år. Vi har behov for instruktører både innen babysvømming, småbarnssvømming og svømmeopplæring. Selve utdanningen går over to helger, med praksisperiode over 10 uker. Vi dekker utdanningen. 


Stillingen som assistent:

Du bør ha mange av de samme kvalifikasjonene som en instruktør, men her kan det være mere fleksibelt på alder. En assistent må ha fylt 16 år. Assistenten skal være instruktørene "høyre hånd" og kan i enkelte gruppe få ansvaret for enkeltbarn. Assistentene får utdanning som går over en helg, med påfølgende praksisperiode. På den måten vil assistenten få en forståelse for det programmet instruktøren setter opp. Det er viktig at assistenten har kvaliteter som bla. det å tørre å ta kontakt med barna og foreldrene, veilede og rose/gi positiv feedback til hvert barn, så de føler seg sett. Assistenter under 18 år, trenger ikke å levere vandelsattest, men må gjøre dette fra og med fylte 18 år. 

Begge stillingene lønnes etter lønnsstige hos Virke. 

Arbeidet strekker seg hvert år fra september og ut november og fra januar og til midten av mai. Utover dette, er det fri i skolens ferier og på bevegelige helligdager. 

Arbeidstid varierer fra 1-3 kvelder pr uke, og ca to timer pr kveld. (Men dette kan endres ved behov for flere grupper på det stedet man arbeider.) de fleste dagene er arbeidet mellom kl 16.30 og 19.00, men dette kan variere utifra hvilket basseng man jobber og type grupper man har. 

For å søke på stilling hos oss, send en søknad i skjemaet her, og merk med "søknad på ledig stiling". 
Skriv litt om hvilke kvaliteter og eventuelle tidlige erfaringer du har. 
Du vil få beskjed dersom vi har behov for ytterligere informasjon. 

Mail til oss er tryggivannet@gmail.com

 

 

 
 
 
 

Vi svarer på alle søknader på ledig stilling fortløpende.

Send gjerne en Mail til oss dersom det er noe du lurer på. 

Del denne siden