Småbarn svømming fra 1 til 5 år. for å se hvor vi tilbyr disse gruppene, gå til fanen

Småbarn svømming fra 1 til 5 år. for å se hvor vi tilbyr disse gruppene, gå til fanen "kurssteder" eller "svømmegrupper"

Trygghet i vannet for barn i 1-5 års alder

Småbarnssvømming er i hovedsak for barn fra 1 til 5 år, men eldre barn som har vannskrekk, vi ha stort utbytte av å delta i grupper med varmere vann, for å oppnå den tryggheten i vannet de trenger.

All aktivitet som skjer i disse gruppene, skal være lekrelatert, og er i prisippet læring via lek. Det vil også være mye sosialt samspill. Hovedfokuset er glede og trivsel.

Dette er en en aktivitet som foresatte gjør sammen med sine barn. De foresatte vil få oppgaver av instruktøren, som veileder under aktiviteten. Dette trener de på sammen med barna. På den måten, vil foresatte få god kunnskap om hva barnet mestere og ikke mestrer, så de kan øve på egenhånd, når de er i svømmehallen utenom kursene. Barna (og de foresatte) leker seg frem til mestring av ulike ferdigheter. Aktiviteten skal hjelpe til med at barn blir trygg i vann. Når dette er på plass, kan man jobbe videre med dykking, gli, flyte og øvrig vannballanse, som på sikt er vesentlig for å kunne svømme.

Det vil også være fokus på selvberging, som det å komme seg tilbake til kanten, hvor det er trygt (om man faller ut i vannet).

Del denne siden