Vi deler inn i nivåene nybegynner, litt øvet og øvet

Nybegynner, er for de barna som er skeptiske og utrygge i vannet.

Litt øvet, er for de som tør å få hodet under vann og tør å hoppe fra kanten

Øvet, er for de som greier seg alene i vannet uten hjelpemidler. (Svømmer 5-10 m uten hjelp, å flyte selv på ryggen.)

Der barna er flinkere en nivået øvet, vil vi gi disse egne oppgaver og egen opplæring, utifra det de kan.

Det er ingen problem for disse å delta i en gruppe med andre barn som ikke er fult så flinke, ettersom vi tilrettelegger individuelt utifra barnets behov og ferdigheter.

Del denne siden