For å se hvor vi tilbyr denne aktiviteten, få til fanen

For å se hvor vi tilbyr denne aktiviteten, få til fanen "kurssteder" eller "svømmegrupper"

Hva vil barna lære?

5 -7 års alder

Hva de vil lære i løpet av ett semester, kan være vanskelig å si på forhånd.
Det kommer i hovedsak an på hvor fokusert barnet er på det å ta i mot læring. Husk likevel at all opphold i vann er viktig for barnet, selv om man, som foreldre, tidvis kan føle at barnet ikke følger med på opplæringen.
Barna lærer balanse og noe selvberging, som er svært nyttig kunnskap. På sikt vil denne grunnkunnskapen føre til de første selvstendige svømmetakene.
Det å komme femover på egenhånd, er hovedmålet i dette alderstrinnet. De som allerede er trygge, vil få litt mer utfordrende oppgaver.

Innlæring i vannet er noe som må modnes hos den enkelte. Barna får med seg utrolig mye mer en hva vi tror, bare ved å være i vann og i bassengmiljøet, observere de andre barna i gruppa, og selv prøve seg frem.
La alltid barnet styre aktiviteten om de er usikre i vann. Vær varsom med å trå over barnets grenser.

Barna må ha med en voksen i vannet på disse gruppene, ettersom de ikke når bunnen så godt.
Det vil tilrettelegges individuelt for barn som har behov for litt ekstra. Dette gjelder både om de er veldig skeptiske eller om de er helt trygge i vannet og trenger litt mer utfordrende oppgaver enn de øvrige deltagerne.

Instruktørene har god faglig svømmetekninsk utdanning.

 

Fra 7 år og oppover

Også her, som hos de yngre, er førkunnskapene og hvor trygge de er i vannet, veldig vesentlig for hvor fort de lærer.
Denne alderen har bedre fokus, så opplæringen er mer konkret.
På sikt er målet å kunne svømme alene på rygg, håndtere det å falle ut i vannet, orientere seg og komme seg tilbake til kanten. Samtidig blir det også en del svømmetrening.

Ofte må instruktørene ha litt forskjellige oppgaver til barna, slik at alle blir utfordret i løpet av timen ut i fra hvilket nivå den enkelte er på. Noen er klare for å svømme selv, mens andre må få på plass tryggheten først.

Instruktøren vurderer om barna behøver å ha med en voksen i vannet på disse gruppene. Dette kommer an på barnets trygghet og om de når bunnen i bassenget godt.

Det vil også bli svømmeteknisk trening for de som har behov for dette.

Del denne siden