Grupper 2022

Grupper med oppstart høsten 2022

 

Tjodalyng mandager,

pga. lav vanntempratur i dette bassenget, er det ikke sikkert det vil bli noe tillbud her fra høsten 2022

Uke 37, 12 september 2022

Mandag 12 september - 28 november   11 ganger. (fri i høstferien uke 41)

kl 17.00 Nybegynner Gruppe (med foreldre i vannet)

kl 17.40 nybegynner/litt øvet (foreldre er med ved behov)

kl 18.20 Litt øvet/øvet 

kl 19.00 voksengruppe

 

Hedrum ungdomsskole onsdager

September 2022, Uke 37 til uke 48

Onsdager, oppstart 14 september - 30 november 11 ganger

kl 16.00 nybegynner (med foreldre i vannet)

kl 16.40 litt øvet gruppen Gruppen er full, sett deg gjerne på venteliste

kl 17.20 øvet gruppen (foreldre er med ved behov.) Gruppen er full, men sett deg gjerne på venteliste. 


- Vi følger skolens ferier. Fri vår 2022 i høstferien uke 41

Pris: 1100 kr. i tillegg kommer 50 kr. Dette er årlig  medlemskontigent/forsikring.

Nye grupper for perioden Januar- mai 2023 settes opp etter kursavslutning i november og legges ut etter det. 

Frøy skole, mandager og tirsdager

Fra uke 37 til og med uke 48

NB!! Vi har ikke fått skriftlig bekreftelse fra Frøyskole på leietider og dager, det kan derfor bli endringer fra tiden som er oppført her, men utgangspunktet er at vi skulle få lov til å fortsette med samme tider som vi har hatt til nå.

Baby og småbarnssvømming., med voksen i vannet.

Mandager kl 17.00 Babsvøm 9 mnd.-1,5 år Gruppen er full

Mandager kl 17.30 Småbarnssvømming 3-6 år Gruppen er full

Mandager kl 18.00 Småbarnssvømming 3-6 år Gruppen er full

Mandager kl 18.30 Søskengruppe 0-5 år Gruppen er full

Tirsdager kl 17.00 Småbarnssvømming 1-3 år gruppen er full

Tirsdager kl 17.30 Småbarnssvømming 1-3 år Gruppen er full

Tirsdager kl 18.00 Babysvøm/småbarn og søskengruppe 0-5 år Gruppen er full

Tirsdager kl 18.30 Babysvømming nybegynner 0-1 år

Dette går over 11 ganger, pris 1100,- + 50,- i kontigent Oppstart mandager 12 og tirsdag 13 september, fri i høstferien uke 41

Høst 2022

Tjodalyng skole, det er ikke avgjort om vi skal ha aktivitet i dette bassenget fra høsten 2022, pga. veldig kaldt vann for barna.

Mandager kl. 17:00 - 17:40 
Barn 3 til 5 år med voksen i vann

Mandager kl. 17:40 - 18:20
Barn 4 til 6 år med voksen i vann

Mandager kl. 18:20 - 19:00
Barn 6 til 10 år med voksen i vann der dette er ett behov. 

Mandag kl 19.00 -19.45  Svømmekurs for voksne. Det tilrettelegges individuellt, utifra behov og nivå til den enkelte. Gruppen blir startet opp dersom de kommunale restreksjonene gjennåpner for aktiviteter for de fra 20 år og oppover.

Foreldre / en voksen er med barnet i vannet, så lenge instruktøren mener dette er et behov for barnet. Dette er både for å skape trygghet og for at barnet skal få mulighet til å bli kjent med instruktør på en trygg måte.

Instruktøren vil gi beskjed når de ser at barnet er klar for å være uten en voksen i vannet.

September- desember 11 ganger på hver av kursene.

Hedrum ungdomsskole

Onsdager kl. 16:00 - 16:40 
Barn 4 til 6 år med voksen i vann 

Onsdager kl. 16:40 - 17:20
Barn 4 til 6 år med voksen i vann

17:20 - 18:00 Barn 6 til 12 år med voksen i vann dersom det er ett behov, dette avgjøres av instruktøren.

Foreldre / en voksen er med barnet i vannet, så lenge instruktøren mener dette er et behov for barnet. Dette er både for å skape trygghet og for at barnet skal få mulighet til å bli kjent med instruktør på en trygg måte.

Instruktøren vil gi beskjed når de ser at barnet er klar for å være uten en voksen i vannet.

Frøy skole

Mandag 17.00 babysvøm videregående

Mandag 17.30 småbarn 3-6 år

Mandag 18.00 småbarn 3-6 år

Mandag 18.30 søskengruppe 0-6 år

Tirsdag 17.00 småbarn 1,5-3 år

Tirsdag 17.30 småbarn 1,5-3 år

Tirsdag 18.00 søskengruppe 0-6 år

Tirsdag 18.30 babysvømming nybegynner 0-1 år

Foreldre er med i vannet på alle disse gruppene.

September-desember 11 ganger på hver av kursene.

Vi har fridager i vinterferien uke 8, påskeuka, høstferien uke 41, og andre bevegelige helligdager. 

Pris: 1150  kr. hvorav 50 kr. er medlemskontigent.

En stor takk til vår støttespiller WorldPower Energy, vil du vite mere om Worldpower Energy, trykk her https://worldpower-energy.com/