Grupper 2021

Grupper med oppstart september 2021

 

Tjodalyng mandager 

September- desember 2021

Mandag 6 september, til mandag 29 november, 12 ganger. 

kl 17.00 Nybegynner Gruppen er full

kl 17.40 nybegynner/litt øvet Gruppen er full

kl 18.20 Litt øvet/øvet

kl 19.00 voksengruppe

Hedrum ungdomsskole onsdager

September- desember 2021

oppstart 8 september - 1 desember 12 ganger

kl 16.00 nybegynner

kl 16.40 litt øvet gruppen er full

kl 17.20 øvet gruppen er full


- Vi følger skolens ferier. Fri vår 2021 i vinterferien uke 8 (22-28 februar) påskuka (29-5 april) og andre ofentlige helligdager.

Pris: 1200 kr. hvorav 50 kr. er årlig  medlemskontigent.

Høst 2021

Tjodalyng skole.

Mandager kl. 17:00 - 17:40
Barn 3 til 5 år med voksen i vann Gruppen er full, men sett deg gjerne på venteliste.

Mandager kl. 17:40 - 18:20
Barn 4 til 6 år med voksen i vann, Gruppen er full, men sett deg gjerne på venteliste

Mandager kl. 18:20 - 19:00
Barn 6 til 10 år med voksen i vann der dette er ett behov.

Mandag kl 19.00 -19.45  Svømmekurs for voksne. Det tilrettelegges individuellt, utifra behov og nivå til den enkelte. Gruppen blir startet opp dersom de kommunale restreksjonene gjennåpner for aktiviteter for de fra 20 år og oppover.

Foreldre / en voksen er med barnet i vannet, så lenge instruktøren mener dette er et behov for barnet. Dette er både for å skape trygghet og for at barnet skal få mulighet til å bli kjent med instruktør på en trygg måte.

Instruktøren vil gi beskjed når de ser at barnet er klar for å være uten en voksen i vannet.

September- desember 12 ganger på hver av kursene.

Hedrum ungdomsskole

Onsdager kl. 16:00 - 16:40 
Barn 3 til 6 år med voksen i vann 

Onsdager kl. 16:40 - 17:20 Gruppen er full, men sett deg gjerne på venteliste
Barn 4 til 7 år med voksen i vann dersom det er ett behov, dette avgjøres av instruktøren.

Onsdager kl. 17:20 - 18:00 Gruppen er full, men sett deg gjerne på venteliste Barn 6 til 12 år med voksen i vann dersom det er ett behov, dette avgjøres av instruktøren.

Foreldre / en voksen er med barnet i vannet, så lenge instruktøren mener dette er et behov for barnet. Dette er både for å skape trygghet og for at barnet skal få mulighet til å bli kjent med instruktør på en trygg måte.

Instruktøren vil gi beskjed når de ser at barnet er klar for å være uten en voksen i vannet.

September-desember 12 ganger på hver av kursene.

Pris: 1200 kr. hvorav 50 kr. er medlemskontigent.

En stor takk til vår støttespiller WorldPower Energy, vil du vite mere om Worldpower Energy, trykk her https://worldpower-energy.com/