Grupper 2022

Grupper med oppstart januar 2022

 

Tjodalyng mandager 

Januar-april 2022, kl 17.00, oppstart i uke 9.

Mandag 10 januar til mandag 4 april,  12 ganger. 

kl 17.00 Nybegynner Gruppe oppstart i uke 9

kl 17.40 nybegynner/litt øvet 

kl 18.20 Litt øvet/øvet gruppen er full, sett deg gjerne på venteliste.

kl 19.00 voksengruppe

Hedrum ungdomsskole onsdager

Januar-april 2022

Onsdager, oppstart 12 januar - 6 april 12 ganger

kl 16.00 nybegynner

kl 16.40 litt øvet gruppen gruppen er full, sett deg gjerne på venteliste.

kl 17.20 øvet gruppen 


- Vi følger skolens ferier. Fri vår 2022 i vinterferien uke 8 (21-27 februar) påskuka (11 - 18 april) og andre ofentlige helligdager.

Pris: 1200 kr. hvorav 50 kr. er årlig  medlemskontigent/forsikring.

Nye grupper for perioden april- mai 2022 settes opp etter vinterferien og legges ut etter det. 

Høst 2022

Tjodalyng skole.

Mandager kl. 17:00 - 17:40 
Barn 3 til 5 år med voksen i vann

Mandager kl. 17:40 - 18:20
Barn 4 til 6 år med voksen i vann

Mandager kl. 18:20 - 19:00
Barn 6 til 10 år med voksen i vann der dette er ett behov. 

Mandag kl 19.00 -19.45  Svømmekurs for voksne. Det tilrettelegges individuellt, utifra behov og nivå til den enkelte. Gruppen blir startet opp dersom de kommunale restreksjonene gjennåpner for aktiviteter for de fra 20 år og oppover.

Foreldre / en voksen er med barnet i vannet, så lenge instruktøren mener dette er et behov for barnet. Dette er både for å skape trygghet og for at barnet skal få mulighet til å bli kjent med instruktør på en trygg måte.

Instruktøren vil gi beskjed når de ser at barnet er klar for å være uten en voksen i vannet.

September- desember 12 ganger på hver av kursene.

Hedrum ungdomsskole

Onsdager kl. 16:00 - 16:40 
Barn 3 til 6 år med voksen i vann 

Onsdager kl. 16:40 - 17:20
Barn 4 til 7 år med voksen i vann dersom det er ett behov, dette avgjøres av instruktøren.

Onsdager kl. 17:20 - 18:00 Barn 6 til 12 år med voksen i vann dersom det er ett behov, dette avgjøres av instruktøren.

Foreldre / en voksen er med barnet i vannet, så lenge instruktøren mener dette er et behov for barnet. Dette er både for å skape trygghet og for at barnet skal få mulighet til å bli kjent med instruktør på en trygg måte.

Instruktøren vil gi beskjed når de ser at barnet er klar for å være uten en voksen i vannet.

September-desember 12 ganger på hver av kursene.

Vi har fri i vinterferien uke 8, påskeuka, høstferien uke 41, og andre bevegelige helligdager. 

Pris: 1250' kr. hvorav 50 kr. er medlemskontigent.

En stor takk til vår støttespiller WorldPower Energy, vil du vite mere om Worldpower Energy, trykk her https://worldpower-energy.com/